Академија за компјутерски науки и развивање софтвер

Нашата Академија за компјутерски науки и развивање софтвер е креирана со цел во период од 3,5 месеци да се погрижи за твојата ИТ трансформација. Со фокус на основите во програмирање ќе ти помогне да се изградиш во помлад технички консултант подготвен за твојата прва работа.

Наставата се одвива по 6 часа на ден со цел да те подготви за работа на реални проекти, односно за твојата прва работа. Програмата се темели на основни, но истоврмено и најсовремени области на ИТ, како објектно ориентирано програмирање, приказ на податоци, структури на податоци, алгоритми и бази на податоци како и многу други работи кои се потребни за да ја комплетираш твојата ИТ трансформација. Во текот на Академијата вклучуваме и дел посветен на меки вештини кои ќе ти помогнат да се изградиш како комплетен ИТ консултант подготвен за работа во секоја ИТ компанија. Програмата е креирана од експерти со долгогодишно искуство во ИТ индустријата кои на основа на своето искуство, како и на светските ИТ трендови, перманенто ја подобруваат.

academy
Зошто Академијата на Интерворкс Едукативен Центар?

Нашето долгогодишно искуство во ИТ индустријата како инженери, но и како предавачи ни помогна да креираме програма со која на наједноставен начин ќе го пренесеме нашето знаење до тебе. Секој дел од програмата е внимателно испланиран и ништо не е случајно. Начинот на кој ја организиравме ќе ти помогне преку точно фокусирана програма како и практични примери да го добиеш потребното знаење и да научиш, а секако и да го разбереш сé она што е потребно за да започнеш кариера во светот на ИТ.

Сепак, програмирањето не е толку едноставно и не е лесно да се совлада и токму затоа ти нудиме интензивна програма по 6 часа на ден која ќе ти помогне да ги совладаш основните концепти на програмирање полесно и побрзо. Академијата е креирана според нашето искуство за учење кое го применуваме во Интерворкс веќе 16 години, како и според основните трендови во ИТ. Токму поради тоа вклучуваме и цел дел посветен на меките вештини кои се многу значаен дел за градење на успешна кариера.

Академијата се темели на обуките и тренинзите што ги поминуваат сите сегашни и идни вработени на Интерворкс што е само дополнителна потврда за квалитетот на истата и е гаранција дека навистина ќе ја постигнеш твојата ИТ трансформација и ќе се изградиш како помлад технички консултант во ИТ.

Што ќе научите

По успешно завршување на овој курс, кандидатите ќе можат самостојно да:

 • инсталираат и да одржуваат оперативни системи и апликации

 • да раководат со пристап до компјутерски мрежи

 • да раководат со развој и одржување софтвер

 • да користат бази на податоци, директно или со помош на наменски креирани апликации

 • да креираат апликации со помош на програмскиот јазик Java

 • да креираат и да користат веб-сервиси, и др.

 • комуницираат на професионален начин

 • да разберат што е компаниска култура и кои се прифатливи начини на однесување во рамките на една компанија

 • да поставуваат SMART-цели

Програма
 • Basic Data Types and Arrays

 • Collections: List, Set, Map

 • Classes and Interfaces: encapsulation and polymorphism

 • Program flow constructs: while, for-each, recursion etc.

 • Template Classes (Generics)

 • Design Patterns: Adaptor, Decorator, Factory, Visitor etc.

 • CSV and Fixed Width formats

 • XML, XML Schema, XPath and XSLT

 • JSON, JSON Schema, JSON Path

 • YAML

 • List, Set, Map, Tree, Directed and Undirected Graph

 • Sorting (Bubble, Merge and Quick Sort), Tree Traversing (pre-order, in-order, post-order), Depth First Search and Bread First Search

 • Relational Databases: modeling, insertion, querying, filtering , aggregations, transactions, indexes, ACID principles

 • ORM (Object to Relational Mapping) principles with Hibernate/JPA examples

 • IP and addressing

 • TCP, UDP, DHCP, DNS

 • IMAP, POP3, SMTP

 • SSL/TLS

 • HTTP

 • SOAP Web Services, WSDL

 • Restful Web Services, Swagger, RAML

 • API Gateway (security, throttling, quality of service)

 • Windows OS Basics

 • Linux OS Basics

 • Virtualization and Containers: Virtual Box, Docker and Vagrant

 • Source Version Control: Git

 • Dependency Management: Maven, npm

 • JIRA: working with Projects and Issues

 • Jenkins and build automation

 • SCRUM project management

 • Quality assurance and Testing

 • Unit Testing (JUnit, Mockito, Assertions)

 • Integration Testing (SoapUI)

 • Functional Testing (Selenium)

 • Integration и Performance Testing (JMeter)

 • Communication skills and business communication

 • SMART goals, planning and time management

 • Work ethics, company culture and conflict resolution

Како да бидеш дел од нашата Академија?

 • Аплицираш

 • Нашиот тим те контактира

 • Разговараме за вештините кои ги поседуваш

 • Ја потврдуваме твојата апликација

 • Ти помагаме да се подготвиш

 • Ја започнуваме твојата ИТ трансформација

 • 77.050 ден. + ДДВ

 • Почеток на курсот

  Наскоро

 • Времетраење на курсот

  3,5 месеци (400h)

 • Динамика на оддржување

  5 пати седмично по 6 часа

Начин на плаќање

Цената за овој курс изнесува 77.050 ден. + ДДВ. Начинот на плаќање може да биде во готово или на три еднакви месечни рати. За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст

Потребни предзнаења

Основни познавања од програмирање, концепти за развивање на софтвер и работа со оперативни системи. Одлично познавање на англиски јазик.

Предавачи
lecturer-image
Деан Јошевски

Во светот на компјутерската технологија навлегол уште во детството. За време на студиите е ангажиран како демонстратор по неколку предмети, со што го стекнува првото искуство како предавач.

Контактирај го предавачот

Најчесто поставувани прашања

Најди одговор на сите твои прашања

Основни познавања од програмирање, концепти за развивање на софтвер и работа со оперативни системи. Одлично познавање на англиски јазик.

Следната група на Академијата започнува во Октомври.

Со помош на Академијата ќе ги добиете сите познавања потребни за да започнете работа во ИТ секторот како помлад технички консултант.

Плаќањето може да биде во готово или на рати.

Најдобрите кандидати секогаш добиваат можност за интервју и тестирање во Интерворкс.

Средбите се одвиваат претпладне.

Една средба трае 6 часа.

Нашите успешни приказни