Вработи се со помош на нашата Академија

Современиот начин на развивање софтвер, во еден тим обединува поединци од повеќе различни профили, како што се програмери, тестери, интегратори, менаџери и сл. Без разлика во која насока сакаш да се развиваш, неопходни се познавања од повеќе области. Оваа Академија ја креиравме токму со цел да ти помогне да ги совладаш сите потребни знаења и вештини, за да се вработиш како помлад технички консултант во ИТ индустријата, и тоа веднаш по нејзиното завршување.

Во изминатите неколку години, по успешно завршување на нашите интензивни обуки „Академија за компјутерски науки и развивање софтвер“ и „Bootcamp: Full Stack with Java“, повеќе од 80% од кандидатите се вработија во ИТ компании, само за еден до три месеци по успешното завршување на обуката.

 

Зошто Академијата на ⋮ИВ Едукативен Центар?

Full Stack Development with Java and React (Academy for Computer Science and Software Development) е академија дефинирана на основа на овие обуки, од нашите стручни и искусни експерти. Тоа е само дополнителна потврда за квалитетот на истата и е гаранција дека ќе ја постигнеш твојата ИТ трансформација.

Во обуката бесплатно е вклучен и модул посветен на меките вештини, затоа што се многу значаен дел за градење успешна кариера, како и краток подготвителен курс кој ќе ти помогне да се вклопиш полесно и побрзо.

Обуката е организирана преку точно фокусирана програма, практични примери и работа на реални проекти, и ќе ти помогне да го апсорбираш потребното знаење за сé што е неопходно за да започнеш кариера во ИТ компанија.

Што ќе научите?

 • инсталирање, нагодување мониторирање и одржување оперативни системи и апликации;

 • креирање апликации (задна страна - back end) со програмскиот јазик Java и притоа користење работни рамки како Spring, Hibernate и др.;

 • тестирање на своите апликации;

 • користење современи формати на податоци, како CSV, JSON, XML и др.;

 • креирање алгоритми за пребарување, подредување и сл.;

 • користење и нагодување мрежни протоколи;

 • дефинирање пристап до компјутерски мрежи и нивна заштита;

 • дефинирање и користење бази на податоци, директно или со помош на наменски креирани апликации;

 • креирање веб-сервиси (SOAP и REST) и користење на истите со разни алатки како Postman, curl, SoapUI и др;

 • креирање веб дизајн (предна страна - front end), со помош на HTML, CSS и JavaScript (ES6+);

 • учествување и раководење со развој и одржување софтвер, според современи методологии како Scrum и Kanban;

 • користење систем за следење на задачите - JIRA;

 • користење систем за верзионирање - Git;

 • раководење со системи за континунирано интегрирање и испорачување (CI/CD) - Jenkins;

 • дефинирање и користење виртуелизација и контејнеризација;

 • комуницирање на професионален начин според компаниска култура;

 • поставување SMART-цели;

Програма
 • Basic Data Types and Arrays

 • Collections: List, Set, Map

 • Classes and Interfaces: encapsulation and polymorphism

 • Program flow constructs: while, for-each, recursion etc.

 • Template Classes (Generics)

 • Functional programming

 • Design Patterns: Adaptor, Decorator, Factory, Visitor etc.

 • CSV and Fixed Width formats

 • XML, XML Schema, XPath and XSLT

 • JSON, JSON Schema, JSON Path

 • YAML

 • List, Set, Map, Tree, Directed and Undirected Graph

 • Sorting (Bubble, Merge and Quick Sort), Tree Traversing (pre-order, in-order, post-order), Depth First Search and Bread First Search

 • Relational Databases: modeling, insertion, querying, filtering , aggregations, transactions, indexes, ACID principles

 • ORM (Object to Relational Mapping) principles with Hibernate/JPA examples

 • IP and addressing

 • TCP, UDP, DHCP, DNS

 • IMAP, POP3, SMTP

 • SSL/TLS

 • HTTP

 • SOAP Web Services, WSDL

 • Restful Web Services, Swagger

 • API Gateway (security, throttling, quality of service)

 • HTML

 • CSS

 • JavaScript (ES6+)

 • AJAX

 • Windows OS Basics

 • Linux OS Basics

 • Virtual Box

 • Docker

 • Vagrant

 • Source Version Control: Git

 • Dependency Management: Maven, npm

 • JIRA: working with Projects and Issues

 • Jenkins and build automation

 • SCRUM project management

 • Unit Testing

 • JUnit

 • Mockito

 • Assertions

 • Communication skills and business communication

 • SMART goals, planning and time management

 • Work ethics, company culture and conflict resolution

Како да бидеш дел од нашата Академија?

 • Аплицираш

 • Нашиот тим те контактира

 • Разговараме за вештините кои ги поседуваш

 • Ја потврдуваме твојата апликација

 • Ти помагаме да се подготвиш

 • Ја започнуваме твојата ИТ трансформација

 • 109,086 ден. со вклучен ддв

 • Почеток на курсот

  04.10.2021

 • Времетраење на курсот

  8 месеци (400h)

 • Динамика на оддржување

  3 средби седмично по 4 часа

Начин на плаќање

Цената за овој курс изнесува 109,086 ден, со вклучен ддв. Начинот на плаќање може да биде во готово или на осум еднакви месечни рати. За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

Што добиваш?

 • Едногодишен курс
 • Материјали за учење
 • Практична работа
 • Можност за вработување
 • Сертификат
 • Подарок за добредојде

Потребни предзнаења

Основни познавања од програмирање, концепти за развивање на софтвер и работа со оперативни системи. Одлично познавање на англиски јазик.

Предавачи
lecturer-image
Деан Јошевски

Во текот на својот професионален ангажман, кој официјално датира од 2000 г., неговите интереси главно се насочени кон осмислување, организирање и изведување обука, со посебен акцент на обуката за програмирање. Паралелно работи и како развивач на софтвер, а автор е на неколку книги од областа на информатиката и програмирањето. Секогаш е гладен за нови знаења и затоа често слободното време го поминува во дружење со книгите, а најмногу се релаксира преку прошетки со својата ќерка и нивниот четириножен другар. Неговото лично мото гласи „Инвестирај во своето знаење, инвестирај во својата иднина“.

Контактирај го предавачот

Најчесто поставувани прашања

Најди одговор на сите твои прашања

– одлично познавање на англиски јазик;
– работа со оперативни системи – основно користење персонални компјутери;
– основни концепти за развивање софтвер;
– непоколеблива желба за учење и усвојување нови знаења;

Следната група на Академијата започнува во октомври.

 • Едногодишнa обука
 • Материјали за учење
 • Практична работа
 • Можност за вработување
 • Уверение(сертификат)
 • Подарок за добредојде

 

Плаќањето може да биде во готово, со 10% попуст, или на 8 еднакви рати.

Најдобрите кандидати секогаш добиваат можност за интервју и тестирање во ИВ Конект, или друга ИТ компанија во градот или државата.

Средбите се одржуваат попладне.

Една средба трае 4 часа.

Во една седмица има 3 средби.

Нашите успешни приказни