Кои се најбараните програмски јазици?

Денес, компјутерите се користат во сите индустрии. Без разлика дали станува збор за автопилот во авион, за ATM популарно наречен „банкомат“, брзинометар за велосипед, часовник и т. н. , компјутерите нè опкружуваат во најразлични форми. Ги користиме и како средство за забава, комуникација, складирање податоци, организирање на секојдневниот живот и работата.

Од блиску со Деан Јошевски

Како да станеш успешен програмер? Што сè треба да знае еден добар програмер? На Aкадемијата за компјутерски науки и развивање софтвер посетителите ќе научат основи на програмирање и ќе ги стекнат сите потребни знаења за да можат да започнат самостојно да решаваат работни задачи, но и понатаму да можат самостојно да се надоградуваат.

SnapLogic- една од најмоќните интеграциски платформи

Во контекст на ИТ, интеграцијата се однесува на крајниот резултат од процесот кој се стреми да соедини два или повеќе различни, најчесто одделни системи на податоци со цел податоците кои се содржат во секој од тие подсистеми да станат дел од поголем поразбирлив систем кој брзо и едноставно манипулира со податоците од сите подсистеми

Што сé треба да знае еден комплетен јуниор ИТ професионалец?

Во четврток, во 17:30h преку предавање за Graph Theory и Graph Databases – Neo4j со Деан Јошевски во просториите на Интерворкс Едукативен Центар, можете да научите за теоријата на графови и бази на податоци креирани врз ваков тип алгоритми.

Како да направиш повеќе системи да работат како еден?

Интеграцијата претставува спојување на помали делови во еден систем кој функционира како целина. Во ИТ индустријата, интеграцијата се однесува на крајниот резултат од еден процес чија цел е да ги поврзи различните потсистеми со цел податоците кои што се наоѓаат во нив да станат дел од еден поголем систем кој брзо и лесно ќе ги споделува информациите кога тоа е потребно

Како да започнеш кариера во ИТ индустријата?

Пред десетина години светот “полуде” по ИТ. Се предвидуваше дека тоа е следната индустрија која ќе биде најпопуларна и секако ќе понуди највисоки плати. Со самото тоа што технологијата е сé поприсутна во секој дел од нашиот живот, логично е дека тоа отвора уште повеќе можности за кариера.

Интерворкс Едукативен Центар ми помогна да стигнам до работата од моите соништа

Христина Бендева е студент на ФИКТ која уште од мали нозе знаела дека сака да изгради кариера поврзана со компјутери. Иако пред некој ден официјално дипломира на смерот компјутерски науки и инженерство, таа сепак се запиша на курсот Основи на компјутерски науки и развивање софтвер за да се усоврши во програмирањето и да стигне полесно до работата од нејзините соништа.

Отворениот ден посветен на курсот: Основи на развивање на софтвер: back-end страна (Java, RDBMS, Web Services)

Интерворкс Едукативен Центар организира нов курс: Основи на развивање на софтвер: back-end страна (Java, RDBMS, Web Services). По тој повод организиравме отворен ден …