course-image
 • 31.606 ден. со вклучен ДДВ

 • Почеток на курсот
  30.09.2020
 • Времетраење на курсот

  2 месеци(48h)

 • Динамика на оддржување

  3 средби седмично по 2 часа

 • Останати места

  0

Cloud computing – Вовед во AWS

Како што дигиталната трансформација ги дефинира успешните компании денес, така сé поголемо е побарувањето на искусни cloud инженери кои знаат како да ја спроведат таа трансформација.
Прошири го твоето знаење од on-premise на cloud решенија, преку најголемата cloud платформа Amazon Web Services.

Уверение

После секој завршен курс се издаваат уверенија и тоа според неколку критериуми: на основа на завршен тест, присуство активност, решени задачи и сл.

Кандидатите со успех од над 70% се здобиваат со уверение за “Успешно завршен курс”, додека сите останати добиваат уверение за “Посетуван курс”.

Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Основи на cloud платформата Amazon Web Services

 • Видови на сервиси кои AWS ги нуди

 • Како се употребуваат основните AWS сервиси

 • Што е виртуелна мрежа и како се дизајнира според AWS best practices

 • Концепти на serverless и сервиси кои овозможуваат serverless решенија

 • APIs основи и запознавање со API Gateway

 • Основи на дистрибуирани системи

 • Концепти на релациони и не-релациони бази на податоци преку RDS и DynamoDB сервисите на AWS

 • Што е Code as Infrastructure, како се дизајнира и употребува Cloud Formation

Програма
Concepts of Cloud computing
AWS technical essentials
Compute services: EC2
Network services: VPC, Subnets, Security Groups
Code as Infrastructure: Cloud Formation
Serverless concepts: Lambda function and API Gateway
Messaging/Distributed systems: SNS and SQS
Databases: RDS and DynamoDB
Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде на уплатница во готово или на две месечни рати.

За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

Потребни предзнаења

За посетување на овој курс потребни се предзнаења од областа на WebServices, релациони бази на податоци, мрежи и безбедност како и основи на програмирање. Курсот ќе биде поддржан со насоки и материјали кои ќе обезбедат дополнително знаење надвор од рамките на самиот курс.

Предавач
lecturer-image
Зоран Насев

Сертифициран AWS Solutions Architect – Associate. Повеќе од две децении искуство како систем и мрежен администратор. Предавач на курсот “Cloud computing – Вовед во AWS”.

Контактирај го предавачот