course-image
 • 31.606 ден. со вклучен ДДВ

 • Почеток на курсот
  30.09.2020
 • Времетраење на курсот

  2 месеци

 • Динамика на оддржување

  3 средби седмично

 • Останати места

  0

Cloud computing – Вовед во AWS

Како што дигиталната трансформација ги дефинира успешните компании денес, така сé поголемо е побарувањето на искусни cloud инженери кои знаат како да ја спроведат таа трансформација.
Прошири го твоето знаење од on-premise на cloud решенија, преку најголемата cloud платформа Amazon Web Services

Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Основи на cloud платформата Amazon Web Services

 • Видови на сервиси кои AWS ги нуди

 • Како се употребуваат основните AWS сервиси

 • Што е виртуелна мрежа и како се дизајнира според AWS best practices

 • Концепти на serverless и сервиси кои овозможуваат serverless решенија

 • APIs основи и запознавање со API Gateway

 • Основи на дистрибуирани системи

 • Концепти на релациони и не-релациони бази на податоци преку RDS и DynamoDB сервисите на AWS

 • Што е Code as Infrastructure, како се дизајнира и употребува Cloud Formation

Програма
Concepts of Cloud computing
AWS technical essentials
Compute services: EC2
Network services: VPC, Subnets, Security Groups
Code as Infrastructure: Cloud Formation
Serverless concepts: Lambda function and API Gateway
Messaging/Distributed systems: SNS and SQS
Databases: RDS and DynamoDB
Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде на уплатница во готово или на две месечни рати.

 

Потребни предзнаења

За посетување на овој курс потребни се предзнаења од областа на WebServices, релациони бази на податоци, мрежи и безбедност како и основи на програмирање. Курсот ќе биде поддржан со насоки и материјали кои ќе обезбедат дополнително знаење надвор од рамките на самиот курс.

Предавач
lecturer-image
Зоран Насев

Сертифициран AWS Solutions Architect – Associate. Повеќе од две децении искуство како систем и мрежен администратор. Предавач на курсот “Cloud computing – Вовед во AWS”.

Контактирај го предавачот