course-image
 • 49.164 ден. со вклучен ДДВ

 • Почеток на курсот
  16.09.2020
 • Времетраење на курсот

  6 месеци(96h)

 • Динамика на оддржување

  2 средби седмично по 2 часа

 • Останати места

  10

Развој на веб апликации со .NET

Имаш идеја за апликација но не знаеш како да ја направиш? Сакаш да научиш да развиваш веб апликации со употреба на технологиите и алатките креирани од Microsoft?

Биди дел од курсот Основи на развој на веб апликација со .NET и научи како да развиваш реални веб апликации.

Уверение

После секој завршен курс се издаваат уверенија и тоа според неколку критериуми: на основа на завршен тест, присуство активност, решени задачи и сл.

Кандидатите со успех од над 70% се здобиваат со уверение за “Успешно завршен курс”, додека сите останати добиваат уверение за “Посетуван курс”.

Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Знаење за објектно-ориентирано програмирање во .NET;

 • Искуство со софтвер за развој и дебагирање во Visual Studio;

 • Знаење за основни и напредни структури на податоци (XML и JSON);

 • Способност независно да дизајнираат релациони бази на податоци;

 • Способност независно да развиваат SQL queries за проекти кои се средно тешки;

 • Знаење за HTTP-протокол;

 • Способност за развивање на SOAP и RESTful веб-сервиси;

 • Способност за употреба на алатката за верзионирање Git;

 • Зголемен вокабулар со корисни конструкции за програмирање;

 • Цврста основа за полесно изучување на други нови програмски јазици;

 • Знаење за веб, веб-сервиси и IIS;

 • Искуство со HTML, CSS, JavaScript;

 • Искуство со респонзивен дизајн;

 • Знаење за развој на frontend (предна страна) со Angular и TypeScript;

Програма
 • C# Fundamentals

 • Концептии на Објектно ориентирано програмирање со C# и .NET

 • Relational database development и дизајн (SqlServer)

 • Advanced C# development

 • Code versioning и management

 • Backend Web Development

 • Вовед во HTML

 • Вовед во CSS

 • Responsive дизајн

 • JavaScript и JQuery

 • Angular 8 со TypeScript

Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде на уплатница во готово или на две месечни рати.

За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

Потребни предзнаења

Предзнаења за курсот не се потребни. Овој курс е наменет за почетници и ги подготвува кандидатите со знаење кое е потребно за другите курсеви.

Предавачи
lecturer-image
Христијан Бошковски

Експерт во областа на front-end технологии. Предавач на курсот „Развој на веб апликации со .NET".

Контактирај го предавачот

lecturer-image
Моника Димовска

Експерт во областа на back-end технологии. Предавач на курсот „Развој на веб апликации со .NET".

Контактирај го предавачот