course-image
 • 39.850 ден. + ДДВ

 • Почеток на курсот
  Наскоро
 • Времетраење на курсот

  3 месеци (144h)

 • Динамика на оддржување

  3 средби седмично, по 4 часа

 • Останати места

  0

Оперативна поддршка и анализа (OSA) / Operational Support & Analysis (OSA)

Работењето како специјалист за оперативна поддршка со широк спектар на индустрии и справувањето со низа задачи ти звучи примамливо?

Сакаш да бидеш тел од тимот на специјалисти кои имаат комбиниран аспект на знаење и улоги во делот на подршка, анализа, бизнис решенија, ефикасност и стабилност?

Дали сакаш да бидеш дел од тимот кој е неизбежен за една компанија/организација да биде успешна и да функционира беспрекорно?

Доколку имаш солидни компјутерски и комуникациски вештини, вештини за решавање проблеми, солидно го владееш англискиот јазик, пријави се на оваа обука уште денес.

Уверение

После секој завршен курс се издаваат уверенија и тоа според неколку критериуми: на основа на завршен тест, присуство активност, решени задачи и сл.

Кандидатите со успех од над 70% се здобиваат со уверение за “Успешно завршен курс”, додека сите останати добиваат уверение за “Посетуван курс”.

Што ќе научите

По успешно завршување на овој курс, кандидатите ќе можат самостојно да:

 • Разрешуваат мрежни проблеми

 • Користат различни алатки за мониторирање

 • Автоматизација на процеси

 • Правилно документирање на проблеми и грешки во самите системи

 • Користење командна линија во различни оперативни системи (Windows/Linux)

 • Работење со различни тикетинг платформи (Jira, Service Now и сл.)

 • Користење и манипулирање податоци во различни структури

 • Конфигурирање и користење на web сервери

 • Користење бази на податоци

 • Најчести проблеми со web сервиси и како да се надминат

Програма
 • Byte Code, JRE, JDK, Eclipse

 • OOP Basics (Class, Field, Method, Instance, Method Invocation, Encapsulation, Class Members)

 • Primitives, Arrays, Matrix, Wrapper Classes

 • Program Flow Control

 • Exception Handling, Streams (work with files)

 • The class Object (equals(), hashCode(), toString())

 • Inheritance, Abstract Classes, Interfaces, Polymorphism

 • Generics

 • Collection Framework (Set, List, Map)

 • FP Basics (Lambda Expressions, Stream API: filter, map, collect)

 • JDBC

 • XML, JSON, YAML

 • Type of servers (Apache, Nginx, IIS, Cloud)

 • Structure of Web Servers

 • Load Balancing

 • Proxy

 • Overview of SOAP/REST

 • How to handle request/response REST/SOAP WS using postman, curl

 • Server, Client Apps, Connection, Table Definition

 • DDL (CREATE, ALTER, DROP)

 • DML (INSERT INTO, UPDATE, DELETE)

 • DQL (SELECT)

 • The Predicate WHERE (LIKE, IN)

 • Data Aggregation (GROUP BY, HAVING)

 • Normalization

 • Relation Integrity Check

 • Transactions

 • Indexes

 • Table JOINs

 • Commands for Linux/Windows

 • Create bash/batch scripts

 • OSI Model

 • TCP/IP networking

 • Port/Socket

 • UDP and TCP

 • Firewall

 • Troubleshooting rules and approach to troubleshooting

 • Check list to determinate issue/outage

 • Documenting your work in a smart way

 • Network and Servers

 • Alerts and notification

 • Most useful monitoring tools

 • Monitoring scripts

 • Dashboards and reports

Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде во готово или на 3 еднакви месечни рати. Плаќањето се извршува преку уплатница. За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

Потребни предзнаења

Овој курс е наменет за почетници и за негово следење не се потребни предзнаења, освен за основно користење персонални компјутери и одлично познавање на англиски јазик.

Предавачи
lecturer-image
Деан Јошевски

Во светот на компјутерската технологија навлегол уште во детството. За време на студиите е ангажиран како демонстратор по неколку предмети, со што го стекнува првото искуство како предавач.

Контактирај го предавачот

lecturer-image
Никола Бакрачевски

Средно образование, Никола завршува на отсекот Информатика и компјутерска техника, а дипломира на ФИКТ - Битола. Моментално работи со најразлични технологии, почнувајќи од AWS, Jenkins, SQL, DataDog, AppDynamics и Gravitee. Експерт се смета за автоматизиран Деплојмент на CI-CD, мониторирање и поддршка за различни апликации.

Контактирај го предавачот

lecturer-image
Борко Новачевски

Борко веќе 8 години е дел од ⋮IWConnect и работи во одделот DevOps. Тој е еден од луѓето одговорни за огромниот успех на истиот и големата експанзија што ја имаше во изминатите години. Борко има завршено Технички факултет во Битола, отсек Техничка информатика, а технологии кои му лежат најмногу се: Python, Linux, AWS, Docker и Ansible. Себеси се смета за експерт во серверски конфигурации, Cloud, SDLC, IAC, Containerization и Virtualization.

Контактирај го предавачот