course-image
 • 32.776 ден. со вклучен ДДВ

 • Почеток на курсот
  29.03.2021
 • Времетраење на курсот

  4 месеци(64h)

 • Динамика на оддржување

  2 средби седмично по 2 часа

 • Останати места

  0

Комплетен курс за тестери

Имаш око за детали? Размислуваш аналитички? Секогаш забележуваш грешки и сакаш да го искористиш тоа?

За тебе организиравме курс, кој ќе ти помогне да ги совладаш и научиш основите на мануелно, но и на автоматско тестирање софтвер.

Учи од врвни професионалци кои работат во полето на тестирање софтвер повеќе од 10 години и добиј единствена можност да имате кул професија во една од најпопуларните индустрии- ИТ.

Уверение

После секој завршен курс се издаваат уверенија и тоа според неколку критериуми: на основа на завршен тест, присуство активност, решени задачи и сл.

Кандидатите со успех од над 70% се здобиваат со уверение за “Успешно завршен курс”, додека сите останати добиваат уверение за “Посетуван курс”.

Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Знаење за тестирање на софтвер

 • Знаење за некои од познатите пристапи за тестирање на софтвер

 • Знаење за Black-box-тестирање

 • Знаење за White-box-тестирање;

 • Знаење за Unit-тестирање

 • Знаење за Regression-тестирање;

 • Знаење за Performance-тестирање;

 • Знаење за тестирање на API со JMeter;

 • Знаење за тестирање на веб-апликации на нови на HTTP со JMeter;

 • Знаење за автоматско тестирање со Selenium;

 • Знаење за веб-автоматизација со Cucumber;

 • Знаење за веб-автоматизација со Robot framework;

 • Искуство со креирање и дизајн на тест-планови;

 • Искуство со креирање и дизајн на тест-случаи;

 • Искуство со креирање и дизајн на грешки (Bugs);

 • Способност за тестирање на SOAP и RESTful веб-сервиси;

Програма
 • Тестирање на софтвер

 • Зошто е важнo тестирањето на софтвер?

 • Како се извршува тестирањето?

 • Вообичаени пристапи во тестирањето на софтвер, методологии и видови

 • Software development life cycle (SDLC)

 • Software testing life cycle (STLC)

 • Тест план и како се креира

 • Тест случај и како се креира

 • Грешки (bugs) и како се креираат

 • Извештаи и како се креираат

 • Тест автоматизација

 • Зошто и кога да се автоматизира?

 • Алатки за тест автоматизација

 • Selenium

 • Карактеристики на Selenium

 • Acceptance Test Driven Development (ATDD)

 • Behavior Driven Development (BDD)

 • Test Driven Development (TDD)

 • Cucumber

 • Зошто да се употребува Cucumber?

 • Robot Framework

 • Зошто да се употребува Robot Framework?

 • Инсталирање на Python и Robot Framework

 • Креирање на првиот тест случај

 • Разбирање на варијабли и клучни зборови

 • РОМ – структура

 • Основи на SeleniumLibrary

 • Timeouts, Waits и Delays

 • Креирање на вториот тест случај

 • ExcelLibrary и Data-Driven тестирање

 • Loops и conditions во Robot Framework

 • Креирање на третиот тест случај

 • Jenkins CI

 • Алатка за верзионирање Git

 • Елементи на JMeter

 • Градење на тест за веб апликација со употреба на Recorder

 • Градење на API-тест

 • Употреба на JSR223 и Java

 • JSR223 Get Sampler Response

 • JSR223 Get Sampler Response

 • Build Test Fragments

 • Debugging Test Plans

 • Connecting to a Database

 • HTTP Cookie Manager

 • Access Log Sampler with Writing of a jmx File

 • Distributed Test using Multiple Clients to hit Server

 • JMeter Plugins

 • Functional Testing

 • Load Testing

Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде на уплатница во готово или на две месечни рати.

За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст.

 

 

Потребни предзнаења

И покрај тоа што овој курс е наменет за почетници, кандидатите потребно е да имаат основни знаења за HTML, Xpath, Java и Web Services особено за делот на автоматизација.

Предавачи
lecturer-image
Стефан Мандовски

Експерт во областа на тестирање, мануелно и автоматско тестирање (Selenium/Appium/Robot Framework) и многу други алатки и технологии кои се користат за тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

Контактирај го предавачот

lecturer-image
Марко Чурлиноски

Експерт во областа на тестирање, мануелно и автоматско тестирање (Selenium/Appium/Robot Framework) и многу други алатки и технологии кои се користат за тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

Контактирај го предавачот

lecturer-image
Александар Ржаникоски

Експерт во областа на тестирање, мануелно и автоматско тестирање (Selenium/Appium/Robot Framework) и многу други алатки и технологии кои се користат за тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

Контактирај го предавачот