Front end со React и Redux
Почетен курс за програмирање co C#
Вовед во Office
Вовед во JIRA
Вовед во Laravel
Основи на OOP и RDBMS со PHP и MySQL
Data Management со Python
Cloud computing – Вовед во AWS
Бесплатен онлајн курс – Основи на Scrum методологија
Бесплатен онлајн курс за развој на веб апликации со Java (Spring и Hibernate)
Бесплатен онлајн курс за програмирање со Java (за почетници)
Комплетен онлајн курс за front-end програмери
Подготвителен курс за програмери, интегратори и тестери
Развој на веб страни – HTML, CSS и JavaScript
Комплетен курс за тестери
Вовед во програмирање (за деца и млади)
Бесплатен онлајн курс за вовед во веб дизајн (за деца и млади)
Развој на веб апликации со .NET
Современи методи на менаџирање
Комплетен курс за интегратори со SnapLogic
Комплетен курс за Java програмери
Академија за компјутерски науки и развивање софтвер
Летен курс за Основи на веб дизајн (HTML, CSS, JavaScript)