Научи како да ги користиш алатките на Microsoft
Опис на курсот

Имаш идеја за апликација но не знаеш како да ја направиш? Сакаш да научиш да развиваш веб апликации со употреба на технологиите и алатките креирани од Microsoft?

Биди дел од курсот Основи на развој на веб апликација и научи како да развиваш реални веб апликации.

Погледни ја целосната програма.

Програма

Прв дел 

 1. C# Fundamentals
 2. Object-Oriented Programming Concepts with C# and .NET
 3. Relational database development & design (SqlServer)
 4. Advanced C# development
 5. Code versioning and management 
 6. Backend Web Development 

Втор дел

 1. Introduction to HTML 
 2. Introduction to CSS 
 3. Responsive design 
 4. JavaScript and JQuery 
 5. Angular 8 with TypeScript 
Што ќе научите

По завршувањето на целосниот курс, кандидатите ќе стекнат:

 • Знаење за објектно-ориентирано програмирање во .NET;
 • Искуство со софтвер за развој и дебагирање во Visual Studio;
 • Знаење за основни и напредни структури на податоци (XML и JSON);
 • Способност независно да дизајнираат релациони бази на податоци;
 • Способност независно да развиваат SQL queries за проекти кои се средно тешки;
 • Знаење за HTTP-протокол;
 • Способност за развивање на SOAP и RESTful веб-сервиси;
 • Способност за употреба на алатката за верзионирање Git;
 • Зголемен вокабулар со корисни конструкции за програмирање;
 • Цврста основа за полесно изучување на други нови програмски јазици;
 • Знаење за веб, веб-сервиси и IIS;
 • Искуство со HTML, CSS, JavaScript;
 • Искуство со респонзивен дизајн;
 • Знаење за развој на frontend (предна страна) со Angular и TypeScript;
Распоред и динамика

Динамиката на курсот е 2 средби во текот на една недела. Траењето на една средба е 2 часа.

Секој дел од курсот ќе трае 24 средби и средбите од секој дел ќе се одвиваат во период од 3 месеци (12 недели).

Целосниот курс ќе трае 48 средби и средбите од целосниот курс ќе се одвиваат во период од 6 месеци (24 недели).

Потребни предзнаења

Предзнаења за курсот не се потребни. Овој курс е наменет за почетници и ги подготвува кандидатите со знаење кое е потребно за другите курсеви.

Предавачи