Научи да изработуваш веб страни
Опис на курсот

Сакаш да го искористиш твоето слободно време паметно? Сакаш да научиш да креираш веб страни? Те интересира што стои зад структурата на најпопуларните портали?

Запиши се на курсот Вовед во веб дизајн и научи како да ја искористиш технологијата во твоја корист. Научи на брз, лесен и правилен начин да направиш веб страна. Дозволи ни да те воведиме во тајните на креирање професионални веб страни.

Погледни ја програмата.

Програма
 • HTML и поставување работна околина
 • CSS
 • JavaScript
 • jQuery
 • Bootstrap
 • AJAX
Што ќе научите

По успешно завршување на овој курс, учениците ќе се здобијат со следните знаења:

 • креирање статички веб страници со HTML;
 • основи на стилизирање веб решенија со CSS;
 • совладување на основите на програмскиот јазик JavaScript за користење во веб страници;
 • искуство при работа со интегрираната алатка за развој на веб решенија – Visual Studio Code;
 • можност за самостојно осмислување веб презентации;
 • запознавање со протоколот HTTP;
 • совладување на основните техники за комуникација помеѓу front-end и back-end;
 • припрема за натамошно совладување на јазикот JavaScript и за други цели;
 • зголемување на вокабуларот со корисни конструкции од областа на програмирањето;
 • припрема за натамошно полесно совладување нови програмски јазици и технологии;
Распоред и динамика

Динамиката на одржување на средбите ќе биде по една средба (предавање, или час) седмично.
Времетрањето на една средба ќе изнесува 1,5h.
Вкупниот број средби ќе биде 28. Сите средби ќе бидат одржани во период од една учебна година, од октомври до мај.

Потребни предзнаења

Предзнаења за овој курс не се потребни, затоа што курсот е наменет за почетници и тоа основци од последните две школски години и за средношколци кои сакаат да се запознаат со начинот на креирање веб презентации и веб апликации, но и со програмирањето воопшто.

Предавачи