Курсот ќе се одвива онлајн
Опис на курсот

Како што дигиталната трансформација ги дефинира успешните компании денес, така сé поголемо е побарувањето на искусни cloud инженери кои знаат како да ја спроведат таа трансформација.
Прошири го твоето знаење од on-premise на cloud решенија, преку најголемата cloud платформа Amazon Web Services.

Програма
 • Concepts of Cloud computing
 • AWS technical essentials
 • Compute services: EC2
 • Network services: VPC, Subnets, Security Groups
 • Code as Infrastructure: Cloud Formation
 • Serverless concepts: Lambda function and API Gateway
 • Messaging/Distributed systems: SNS and SQS
 • Databases: RDS and DynamoDB
Што ќе научите
 • Основи на cloud платформата Amazon Web Services
 • Видови на сервиси кои AWS ги нуди
 • Како се употребуваат основните AWS сервиси
 • Што е виртуелна мрежа и како се дизајнира според AWS best practices
 • Концепти на serverless и сервиси кои овозможуваат serverless решенија
 • APIs основи и запознавање со API Gateway
 • Основи на дистрибуирани системи
 • Концепти на релациони и не-релациони бази на податоци преку RDS и DynamoDB сервисите на AWS
 • Што е Code as Infrastructure, како се дизајнира и употребува Cloud Formation
Распоред и динамика

Динамиката на курсот се 3 средби во текот на една недела. Траењето на една средба е 2 часа.
Курсот ќе трае 24 средби, или 48 саати, во период од 2 месеци.

Потребни предзнаења

За посетување на овој курс потребни се предзнаења од областа на WebServices, релациони бази на податоци, мрежи и безбедност како и основи на програмирање. Курсот ќе биде поддржан со насоки и материјали кои ќе обезбедат дополнително знаење надвор од рамките на самиот курс.

Предавачи
Зоран Насев

Зоран Насев

Сертифициран AWS Solutions Architect - Associate

Сертифициран AWS Solutions Architect – Associate. Повеќе од две децении искуство како систем и мрежен администратор. Предавач на курсот “Cloud computing – Вовед во AWS”.

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/iwec/wp-content/uploads/2020/07/10091531/zoran-nasev.png