Курсот ќе се одвива онлајн
Опис на курсот

Изгради кариера во автоматско тестирање

Имаш око за детали? Размислуваш аналитички? Секогаш забележуваш грешки и сакаш да го искористиш тоа?

За тебе организиравме курс, кој ќе ти помогне да ги совладаш и научиш основите на мануелно, но и на автоматско тестирање софтвер.

Учи од врвни професионалци кои работат во полето на тестирање софтвер повеќе од 10 години и добиј единствена можност да имате кул професија во една од најпопуларните индустрии- ИТ.

Програма

Прв дел

 • Тестирање на софтвер
 • Зошто е важнo тестирањето на софтвер?
 • Како се извршува тестирањето?
 • Вообичаени пристапи во тестирањето на софтвер, методологии и видови
 • Software development life cycle (SDLC)
 • Software testing life cycle (STLC)
 • Тест план и како се креира
 • Тест случај и како се креира
 • Грешки (bugs) и како се креираат
 • Извештаи и како се креираат

Втор дел

 • Тест автоматизација
 • Зошто и кога да се автоматизира?
 • Алатки за тест автоматизација
 • Selenium
 • Карактеристики на Selenium
 • Acceptance Test Driven Development (ATDD)
 • Behavior Driven Development (BDD)
 • Test Driven Development (TDD)
 • Cucumber
 • Зошто да се употребува Cucumber?

Трет дел

 • Robot Framework
 • Зошто да се употребува Robot Framework?
 • Инсталирање на Python и Robot Framework
 • Креирање на првиот тест случај
 • Разбирање на варијабли и клучни зборови
 • РОМ – структура
 • Основи на SeleniumLibrary
 • Timeouts, Waits и Delays
 • Креирање на вториот тест случај
 • ExcelLibrary и Data-Driven тестирање
 • Loops и conditions во Robot Framework
 • Креирање на третиот тест случај
 • Jenkins CI
 • Алатка за верзионирање Git

Четврт Дел

 • Елементи на JMeter
 • Градење на тест за веб апликација со употреба на Recorder
 • Градење на API-тест
 • Употреба на JSR223 и Java
 • JSR223 Get Sampler Response
 • Identify Individual JMeter Threads
 • Build Test Fragments
 • Debugging Test Plans
 • Connecting to a Database
 • HTTP Cookie Manager
 • Access Log Sampler with Writing of a jmx File
 • Distributed Test using Multiple Clients to hit Server
 • JMeter Plugins
 • Functional Testing
 • Load Testing
Што ќе научите

По успешното завршување на курсот, кандидатите ќе се стекнат со:

 • Знаење за тестирање на софтвер
 • Знаење за некои од познатите пристапи за тестирање на софтвер
 • Знаење за Black-box-тестирање
 • Знаење за White-box-тестирање;
 • Знаење за Unit-тестирање;
 • Знаење за Regression-тестирање;
 • Знаење за Performance-тестирање;
 • Знаење за тестирање на API со JMeter;
 • Знаење за тестирање на веб-апликации на нови на HTTP со JMeter;
 • Знаење за автоматско тестирање со Selenium;
 • Знаење за веб-автоматизација со Cucumber;
 • Знаење за веб-автоматизација со Robot framework;
 • Искуство со креирање и дизајн на тест-планови;
 • Искуство со креирање и дизајн на тест-случаи;
 • Искуство со креирање и дизајн на грешки (Bugs);
 • Способност за тестирање на SOAP и RESTful веб-сервиси;
Распоред и динамика

Динамиката на курсот се две средби неделно. Една средба трае 2 часа. Секој дел од курсот ќе трае 8 средби. Сите средби од еден дел ќе бидат одржани во рок од еден месец (четири недели). Целиот курс ќе трае 32 средби. Сите средби ќе бидат одржани во рок од четири месеци (16 недели).

Потребни предзнаења

И покрај тоа што овој курс е наменет за почетници, кандидатите потребно е да имаат основни знаења за HTML, Xpath, Java и Web Services особено за делот на автоматизација.

Предавачи
Дарко Гичевски

Дарко Гичевски

Експерт за мануелно и автоматско тестирање

Експерт во областа за тестирање, анализа на барања, мануелно и автоматско (Selenium with JAVA) и многу други алатки и технологии кои се користат во процесот на тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/iwec/wp-content/uploads/2019/09/05120634/text2image_F5320687_20200305_105649.png
Стефан Мандовски

Стефан Мандовски

Експерт за мануелно и автоматско тестирање

Експерт во областа на тестирање, мануелно и автоматско тестирање (Selenium/Appium/Robot Framework) и многу други алатки и технологии кои се користат за тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/iwec/wp-content/uploads/2019/09/05120643/text2image_Z2906905_20200305_105741.png
Марко Чурлиноски

Марко Чурлиноски

Експерт за мануелно и автоматско тестирање

Експерт во областа на тестирање, автоматско и перформанс тестирање (JMeter) и многу други алатки и технологии кои се користат за тестирање. Предавач на „Комплетен курс за тестери".

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/iwec/wp-content/uploads/2019/09/24130608/text2image_L9917766_20200624_120035.png