Курсот ќе се одвива онлајн
Опис на курсот

Сакате да научите да развивате апликации? Дали сакате да го изградите следниот Facebook?

Програмските јазици се фундаментални блокови кои се користат за градење модерни апликации. Повеќето апликации денес се состојат од два основни делови таканaречени frontend и backend.

Основна цел на курсот е да ги научи посетителите на основите за frontend развивање на софтвер со користење React и Redux, и да ги подготви за решавање на задачи во реалниот свет на програмирањето.
Курсот ќе ги воведе посетителите во основите на Frontend развој. Со помош на React и Redux, посетителите ќе бидат способни да градат моќни и интрактивни Frontend апликации.

Секоја средба ќе вклучува вежби и практични задачи како дел од процесот на учење. Исто така во текот на курсот студентите ќе работат во мали групи на проекти за градење апликации со цел да стекнат уште подлабоки практични знаења.

Програма
  • Frontend development, NPM
  • React
  • React Hooks
  • Redux
Што ќе научите

По успешно завршување на курсот, преку практични примери, вежби и групна работа, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

  • Знаење со кое ќе можат да изградат апликации од една страна со помош на React JS и Redux
  • Ќе ја сфатат моќта на градењето компоненти
  • Неопходни концепти кои стојат позади Redux апликациите
Распоред и динамика

Динамиката на курсот е 2 средби седмично. Времетраењето на една средба ќе биде 2 часа. Курсот ќе трае три месеци, или 12 седмици, односно вкупно 24 средби.

Потребни предзнаења

За следење на курсот потребни се предзнаења за HTML, CSS, и JavaScript (ES6 функции).

Предавачи
Александар Стојаноски

Александар Стојаноски

Eксперт за React технологии

Работи на развој на современи и комплексни апликации користејќи ги React, Javascript и Node.js технологиите и најдобрите практики. Предавач на курсот “Front end со React и Redux”.

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/iwec/wp-content/uploads/2020/07/10133348/aleksandar-stojanoski.png