course-image
 • 12,238 денари + ДДВ

 • Почеток на курсот
  22.10.2020
 • Времетраење на курсот

  Од октомври до мај

 • Динамика на оддржување

  1 средба седмично

Вовед во бази на податоци (за деца и млади)

Современите апликации користат голем број податоци, коишто се складираат во бази на податоци.

Базите на податоци коишто денес се користат, скоро по правило се релациони бази на податоци, но сé повеќе се користат и нерелациони бази на податоци.

Дали сакаш да се запознаеш со релациони и нерелациони бази и да ја откриеш нивната моќ?

Јазикот со којшто се извршуваат акциите врз податоците од релационите бази на податоци, е наречен структуиран јазик со прашања (SQL – Structured Query Language). Целта на овој курс е совладување на техниките за работа со системите за управување со бази на податоци, како и јазикот SQL.

Што ќе научите?

По успешно завршување на курсот, преку практични примери и вежби, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • независно дизајнирање релациони бази на податоци со средна комплексност;

 • независно развивање SQL наредби за проекти со средна комплексност;

 • запознавање со различни видови нерелациони бази на податоци;

 • зголемен вокабулар на корисни програмски конструкции;

Програма
Креирање бази и табели;
Типови на податоци;
Внесување, менување, бришење и преземање податоци – CRUD операции;
Оператори и функции;
Работа со повеќе табели;
Нормализирање;
Проверка на интегритетот на податоците;
Пристапување до базите на податоци преку Java, со помош на JDBC;
Начин на плаќање

Вкупната цена за овој курс изнесува 12,238.5 денари + ДДВ . Може да се плати на седум еднакви месечни рати.
За плаќање во готово на уплатница на вкупната сума, овозможен е попуст од 10%.

Потребни предзнаења

Не се потребни предзнаења

Предавач
lecturer-image
Маја Аврамовиќ

Работи со .NET технологии 2 и пол години, а 7 години предава Java SE, бази на податоци, C/C++ и JavaScript. Нејзино омилено хоби е читање на книги.

Контактирај го предавачот