Вовед во бази на податоци (за деца и млади)

Запознај се со релациони и нерелациони бази и откриј ја нивната моќ

Вовед во бази на податоци (за деца и млади)

Современите апликации користат голем број податоци, коишто се складираат во бази на податоци.

Базите на податоци коишто денес се користат, скоро по правило се релациони бази на податоци, но сé повеќе се користат и нерелациони бази на податоци.

Дали сакаш да се запознаеш со релациони и нерелациони бази и да ја откриеш нивната моќ?

Јазикот со којшто се извршуваат акциите врз податоците од релационите бази на податоци, е наречен структуиран јазик со прашања (SQL – Structured Query Language). Целта на овој курс е совладување на техниките за работа со системите за управување со бази на податоци, како и јазикот SQL.

Обуката е наменета за деца на годишна возраст од 13-18 години.

Што ќе научите?

По успешно завршување на обуката, преку практични примери и вежби, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • независно дизајнирање релациони бази на податоци со средна комплексност;

 • независно развивање SQL наредби за проекти со средна комплексност;

 • запознавање со различни видови нерелациони бази на податоци;

 • зголемен вокабулар на корисни програмски конструкции;

Програма
Креирање бази и табели;
Типови на податоци;
Внесување, менување, бришење и преземање податоци – CRUD операции;
Оператори и функции;
Работа со повеќе табели;
Нормализирање;
Проверка на интегритетот на податоците;
Пристапување до базите на податоци преку Java, со помош на JDBC;
Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде во готово или на 8 еднакви месечни рати. Плаќањето се извршува преку уплатница. За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст на вкупната сума од 15.624 денари.

Потребни предзнаења

Предзнаење од Java (посета на обуката за Вовед во програмирање)

Предавач
lecturer-image
Маја Аврамовиќ

Работи со .NET технологии 2 и пол години, а 7 години предава Java SE, бази на податоци, C/C++ и JavaScript. Нејзино омилено хоби е читање на книги.

Контактирај го предавачот

course-image
 • 1.953 ден./месечно

 • Course start
  17.10.2022
 • Course duration

  Oктомври до мај

 • Course dynamics

  1 средба седмично по 1.5 час

 • Remaining places

  7

Subscribe for news
X

One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.