Вовед во веб дизајн – HTML & CSS (за деца и млади)

Вовед во веб дизајн – HTML & CSS (за деца и млади)

Децата во своето секојдневие се сретнуваат и користат многу веб страни. Оваа обука ќе им овозможи од поблиску да ги разберат како се направени и како функционираат веб страните. Со истата ќе можат да ги совладаат основните работи за тоа како една веб страна функционира и пред сè како е направена. Покрај тоа ќе ги совладаат и основните концепти за правење на веб страна како што се HTML & CSS. Со помош на HTML & CSS ќе научат да направат основна веб страна на која ќе бидат горди и во нив ќе ја побуди желбата за развивање на апликации.

Обуката е наменета за деца на годишна возраст од 12-15 години.

Што ќе научите?

По успешно завршување на обуката, преку практични примери и вежби, кандидатите ќе имаат можност да се стекнат со следните знаења и вештини:

 • Ќе разберат како се направени и како функционираат веб страните

 • Ќе ги совладаат основните концепти за правење веб страна - HTML и CSS

 • Ќе научат да направат основна веб страна

Програма
 • Basic HTML structure
 • H1 to H6 - heading tags
 • Paragraphs
 • Images
 • Link
 • Unordered and ordered lists
 • Div и span тагови
 • Tabels
 • Basic CSS rules
 • Class & ID
 • Color and background color
 • Font rules ( family , size , weight )
 • Margin
 • Padding
 • Borders
Front-end development tools
Начин на плаќање

Начинот на плаќање може да биде во готово или на 8 еднакви месечни рати. Плаќањето се извршува преку уплатница. За плаќање во готово, одобруваме 10% попуст на вкупната сума од 15.624денари.

Потребни предзнаења

lecturer-image
Елена Аспровска Божиновска

Магистер по применета математика во електротехниката и информациските технологии со долгогодишно искуство во образовниот процес како наставник и обучувач во бројни проекти на ученици и наставен кадар од областа на ИТ.

Контактирај го предавачот

course-image
 • 1.953 ден./месечно

 • Course start

  17.10.2022

 • Course duration

  Oктомври до мај

 • Course dynamics

  1 средба седмично по 1.5 час

 • Remaining places

  0

Subscribe for news
X

One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.