Another alt text

Интерворкс Едукативен Центар

Интерворкс Едукативен Центар по својата програма и начин на работа е единствен во регионот, а и пошироко, и нуди малку поинаква, поквалитетна и посеопфатна програма која е резултат на истражувањата и искуствата на нашите професионалци.

Целта на Центарот е понуда и реализација на курсеви од областа на компјутерски науки и инженеринг.

Овие курсеви на слушателите ќе им го доближат и пренесат долгогодишното искуство и експертиза на Интерворкс како компанија-лидер во регионот во областа на развивање на софтвер.
Во нашиот центар секако ги вклучуваме и размислуваме и за најмладите. Тие се нашата иднина и затоа организираме и реализираме обуки наменети за деца и млади. На тој начин помагаме во нивниот развој како идни ИТ професионалци

Мисија

Нашата мисија е да ги поврземе теоријата и искуството кое го поседуваме во кохезивен едукативен процес, кој ќе ги трансформира кариерите со всадување на релевантни и препознатливи вештини и компетенции.

Визија

Нашата визија е да го дефинираме и подигнуваме стандардот за квалитетен ИТ кадар во нашата земја и да создадеме средина во која што младите ќе сакаат да живееат, работат и заработуваат. Ова е остварливо преку постојано и значително подигнување на нивото на знаења, како и фокусирање и усвојување на принципите на компјутерската наука.

150+

Студенти

17

Предавачи

70%

Вработени студенти

75%

Зголемени вештини

Запознај го нашиот тим

Ова е тимот кој стои позади успешните курсеви на Интерворкс Едукативен Центар

Деан Јошевски

Прочитај повеќе

Зоран Насев

Прочитај повеќе

Цветанка Ефтимоска

Прочитај повеќе

Александар Стојановски

Прочитај повеќе

Катерина Шемоска

Прочитај повеќе

Александра Нацеска

Прочитај повеќе

Марија Димитровска

Прочитај повеќе

Дарко Гичевски

Прочитај повеќе

Стефан Мандовски

Прочитај повеќе

Aндреј Богдановски

Прочитај повеќе

Никола Миновски

Прочитај повеќе

Маја Аврамовиќ

Прочитај повеќе

Христијан Бошковски

Прочитај повеќе

Моника Димовска

Прочитај повеќе