Академија за тестери

Академија за тестери

Дали сте некој кој прецизно внимава на деталите, поседува аналитичко размислување и лесно ги идентификува грешките? Ние ја приспособивме Академијата за QA само за вас, дизајнирана да го олесни вашето совладување на основите на мануелното и автоматското тестирање на софтверот.Денес во ИТ индустријата, обезбедувањето на квалитет претставува неопходна и клучна компонента.

Без разлика дали сакате да започнете со учење, да го подобрите вашето знаење или да започнете кариера во обезбедувањето квалитет и тестирањето на софтверот, оваа академија е прилагодена за вашите аспирации. Нуди сеопфатно истражување на концептите, овозможувајќи ви да ги потврдите вашите технички вештини и да воспоставите цврста основа во обезбедувањето квалитет и тестирањето на софтверот. Со оглед на тоа што сајбер безбедноста е еден од домените што е масовно баран во светот и добро се компензира, веруваме дека по завршувањето на академијата ќе можете да ја разберете и пошироката слика на сајбер безбедноста и ќе можете да креирајте и извршувајте основни безбедносни тестови кои ќе го потврдат присуството или отсуството на конкретни безбедносни контроли.

Во нашата Академија за тестери, ќе имате можност да учите од професионалци со повеќе од една деценија искуство во областа. Оваа програма е ваша можност за стекнување на знаење и практични вештини, со тоа што ќе се осигурате дека сте добро спремни за успешен влез во динамичната област на обезбедување квалитет и тестирање на софтвер.

Цената на академијата е 1880€, но оваа година прославуваме 5-годишен јубилеј, академијата можете да ја обезбедите со 500€ попуст и со специјална намалена цена од 1380€.

Повеќе детали за начинот на плаќање и уверенија може да ги добиете овде.

Последен ден за аплицирање:

Почеток:

Времетраење

Динамика

Локација

Јазик

Цена

24.03.2024

25.03.2024

8 месеци

2 средби седмично по 2 саати

Онлајн

Англиски, Македонски

173€ месечна рата

Аплицирај
header pattern
Што ќе научиш
 • Јава програмирање, принципи на објектно-ориентирано и функционално програмирање,
 • Методологија за агилен развој, основи на SDLC,
 • Управување со бази на податоци, и во релациските и во NoSQL парадигмите,
 • Предизвици поврзани со податоци во реалниот свет,
 • Безбедносни мерки, резервни стратегии и процеси за обновување,
 • Веб развој со HTML и CSS,
 • Основни мрежни протоколи,
 • Креирање веб сервиси користејќи SOAP и RESTful,
 • Spring Boot и AJAX и како да се применат во реални сценарија,
 • Знаење за тестирање на софтвер;
 • Популарни пристапи во тестирањето на софтверот;
 • Black-box тестирање and White-box тестирање;
 • Unit-testing, Regression-testing и Performance-testing;
 • API testing со JMeter;
 • Тестирање на веб-апликации на ниво на HTTP со JMeter;
 • Автоматско тестирање со Selenium;
 • Веб-автоматизација со Cucumber;
 • Веб-автоматизација со Cypress;
 • Креирање на план за тестирање,
 • Test case creation and design;
 • Креирање на багови;
 • Тестирање SOAP и RESTful web services;
 • Тимови, типови на тестирање, лица за следење на безбедност;
 • ОС, вмрежување, виртуелизација и тристепена архитектура;
 • Идентификување на пропусти во веб-апликациите и вршење безбедносни проценки.
 • Комуникациски вештини, поставување на СМАРТ цели и управување со времето,

Програма

Програма за стекнување на релевантни и препознатливи вештини

 • Вовед (Преглед на SCRUM, Животен циклус во развојот на софтвер)
 • Version Control System - Git
 • Објектно ориентирано програмирање
 • Функционално програмирање
 • Шеми за дизајн.
 • Dependency Injection, Build Tools и Test Driven Development.

 • Relational Databases
 • NoSQL бази на податоци
 • Формати на податоци

 • HTML и CSS
 • Мрежни протоколи
 • Веб сервиси

 • Тестирање и зошто е тоа важно?
 • Како се изведува тестирањето?
 • Методологии, типови и пристапи во тестирањето
 • Циклус во развојот на софтвер (SDLC)
 • Циклус во тестирањето на софтвер (STLC)
 • План за тестирање и како се креира
 • Тест кејс и како се креира
 • Багови и како се креираат
 • Извештаи и како се креираат

 • Автоматско тестирање и алатки кои се користат
 • Selenium и карактеристики на Selenium
 • Acceptance Test Driven Development (ATDD)
 • Behavior Driven Development (BDD)
 • Behavior Driven Development (BDD)
 • Test Driven Development (TDD)
 • Cucumber и зошто се користи?

 • Елементи на JMeter
 • Креирање на тест за веб-апликација користејќи Recorder
 • Креирање на API тест
 • Користење на JSR223 и Јава, и JSR223 Get Sampler Response
 • Креирање Test Fragments
 • Дебагирање на тест планови
 • Поврзување со база на податоци
 • HTTP Cookie Manager
 • Access Log Sampler with Writing of a jmx File
 • Distributed Test using Multiple Clients to hit Server
 • JMeter Plugins
 • Functional Testing и Load Testing.

 • Вовед во Cypress и разлики со Selenium
 • Cypress Project Setup / Mocha / JavaScript vs TypeScript
 • Cypress Test Runner and command line features
 • Handling and Iterating through Web Elements and Selectors with Cypress
 • Cypress Channing and Custom Commands
 • Assertions / Chai
 • Cypress Architecture and Page Object Model
 • API Testing with Cypress.

 • Дефиниции, Hats, Boxes, Тимови, NDA договори,
 • Вмрежување, Оперативни системи, и Виртуелизација
 • Создавање на безбеден систем (игра), криење на тајна (Crypto игра)
 • OWASP Top 10 во реалноста, OWASP Web Security Testing Guide,
 • Web Apps Security & inspection, API Automation & Tooling,
 • Intercepting concept (proxy);
 • Лабораторија со недостатоци (проект), пронајдете го недостатокот, пријава на недостатоци

Аплицирај


  Се согласувам со Политика за приватност.

  Методија Андонов Ченто
  бр.15 Битола, Северна Македонија
  +389 72 309 282
  Subscribe for news
  X

  One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.

  MK