Начин на плаќање и Уверенија

Начин на плаќање

Додека се подготвувате за следење на некоја од нашите обуки, сакаме да се погрижиме сите административни работи да ви се јасни и прилагодени на вашите потреби.

Нудиме две опции за плаќање за обуките: плаќање во готово и плаќање на месечни рати.

Плаќање во готово: Доколку претпочитате еднократна исплата, имате можност да ја платите целосната сума за обуката во готово, а ние ви даваме попуст од 10% на вкупната цена. Овој метод го избирате доколку сакате вашата финансиска обврска да е подмирена однапред, овозможувајќи ви да се фокусирате исклучиво на вашите студии без да се грижите за идните плаќања.

Плаќање со месечни рати: Веруваме дека финансиите понекогаш може да бидат предизвик, па затоа нудиме и месечен план за плаќање. Со оваа опција, можете да ги распоредите вкупните трошоци во текот на неколку месеци, зависно од тоа колку месеци трае обуката. Нашиот месечен план за плаќање е со цел да се прилагодиме на вашите финансиски можности, овозможувајќи ви да се фокусирате на вашето образование без финансиски стрес.

Уверение

Уверенијата ќе се доделуваат врз основа на присуство, учество во активности, завршување на активностите и домашните задачи, како и резултатите од тестовите. Уверенијата служат како признание за вашата посветеност, труд и достигнување за време на обуките со нас.

Во текот на обуките, ќе се земат предвид неколку критериуми при одредувањето на видот на уверение што може да го добиете. Овие критериуми вклучуваат:

  1. Присуство на средбите: Редовното присуство е од клучно значење за максимизирање на вашето искуство во обуките. Со тоа ја покажувате вашата посветеност на обуката и вашата желба да учите и да растете.
  2. Учество во активностите: Активното учество во активности, дискусии и групни вежби ја зголемува можноста за учење за сите вклучени студенти. Вашиот ангажман придонесува за динамична и колаборативна атмосфера за учење.
  3. Активности и домашни задачи: Завршувањето на доделените и домашните задачи го покажува вашето разбирање за материјалот и вашата способност да ги применувате концептите во реални сценарија. Со тоа ја покажувате вашата трудољубивост и подготвеност да вложите време и напор во вашата едукација.
  4. Резултати од тест: Tестовите се креирани со цел да го оценат вашето разбирање и владеење на содржината опфатена во програмата од обуката. Вашите перформанси во овие тестови укажуваат на вашата вештина и подготвеност да ги примените знаењата и вештините што сте ги стекнале.

Врз основа на наведените критериуми и нивното исполнување ќе ви биде доделено едно од двата вида на уверенија:

  1. Уверение за успешно завршена обука: Ова уверение се доделува на кандидати кои покажуваат високо ниво на ангажираност, посветеност и вклученост во текот на програмата. Тоа означува дека сте ги исполниле или ги надминале очекувањата во однос на присуството, учеството, завршувањето на активностите, домашните задачи и резултатите од тестот.
  2. Уверение за посетувана обука: Ова уверение се доделува на кандидати кои ги исполниле основните услови за присуство, но можеби не ги исполниле сите критериуми за уверението за успешно завршена обука. Тоа го потврдува вашето учество во програмата, но недоволен ангажман, вложено време или извонредност во сите наведени критериуми.
Subscribe for news
X

One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.

MK