Запознајте ја Маја Аврамовиќ инструктор на детските обуки

април 1, 2024
 | 3 мин

Маја е искусен ИТ едукатор со повеќе од 12 години искуство во едукацијата на деца. Во текот на пет годишното постоење на ⋮ИВЕЦ, таа e дел од тимот уште од почетокот на центарот, значително придонесувајќи за развојот на децата и младите во светот на ИТ во повеќе различни дисциплини. Нашата 5-годишна соработка не означува само значајно достигнување, туку сведоштво за нејзината посветеност да им даде моќ на децата да го прифатат, успешно да влезат и да се адаптираат во светот на технологијата. Учењето никогаш не застанува со Маја. Успешно реализирала преку 20 обуки за деца и за млади, со повеќе од 100 студенти. И поставивме неколку прашања. Прочитајте во нашиот блог и подобро запознајте ја.

Што ја поттикна твојата страст за учење на ИТ вештини кај децата?

Мојата вродена љубов кон технологијата секогаш ме поттикнуваше да ги истражувам нејзините можности и да го споделувам тоа со другите. Сведочејќи за природната љубопитност и прилагодливост кај децата, препознав дека раното изложување кон ИТ вештините може да има длабоко влијание врз нивниот иден успех. Понатаму, во денешниот сè повеќе дигитализиран свет, видов колкаво е значењето за учење на децата со алатките и ИТ знаењето кои ќе им бидат потребни понатаму во нивното градење како професионалци.

Враз основа на поминатото искуство, кои се највпечатливите моменти кои сте ги имале додека предававте ИТ обуки на деца во текот на изминатите пет години во ИВЕЦ?

Во изминатите пет години, еден од најзначајните моменти е присуството кај деата на страв или несигурност во однос на програмирањето и како постепено да стекнат самодоверба. Неверојатно е чувството да се види нивната трансформација и како тие успешно ги решаваат проблемите и предизвиците на часовите и заедничките активности. Овие моменти го истакнуваат значењето што го има охрабрувањето и поттикнувањето на учениците во насока на нивното градење како личности.

Како се промени светот на ИТ образованието за деца во вашите 12 години искуство?

Во моите 12 години во ИТ образованието за деца, сведочев на значителни промени во ова поле. Една забележителна еволуција е преминот кон поинтерактивни и интересни методи на учење. Традиционалните методи на ИТ образование се заменија со динамични работилници за кодирање и учебни платформи коиги ангажираат децата на подлабоко ниво. Дополнително, ширењето на онлајн ресурси и образовни алатки им овозможи на децата од различни средини да учат и виртуелно соработуваат.

Покрај техничкото знаење, кои значајни животни вештини треба да ги стекнат најмладите ученици?

Мојата цел како ИТ едукатор е да ги насочам моите студенти да стекнат значајни животни вештини. Иако техничкото знаење е значајно, верувам дека вештините како што се критичко размислување, решавање проблеми, комуникација, соработка, приспособливост се подеднакво значајни. Со учење преку проекти и апликации од реалниот свет на часовите, им давам на студентите можности да ги развијат овие вештини. Без разлика дали станува збор за решавање на некој предизвик или проблем со кодирање или за соработка на групен проект, мојата цел е да потткнам начин на размислување преку љубопитност, креативност и континуирано учење што ќе им служи многу во секојдневниот живот, надвор од областа на ИТ.

Каков совет би им понудиле на родителите кои размислуваат да ги поттикнат нивните деца за да учат ИТ?

Раното воведување на децата во ИТ концепти и активности соодветни на нивната возраст е за да поттикнете интерес кај нив за оваа област. Поттикнете го истражувањето и експериментирањето, дозволувајќи им на децата да ги откријат своите страсти во областа на ИТ. Поддржете го интердисциплинарното учење преку препознавање на меѓусебната поврзаност на ИТ со други предмети. Конечно, поттикнете го начинот на размислување за раст со нагласување на вредноста на упорноста, издржливоста и континуираното учење на ИТ вештини и знаење.

Популарни блогови

Subscribe for news
X

One click to find out more about our new courses, promotions and discounts.

MK